Harm Wiegman Jeugdsportdag op zaterdag 18 oktober 2016

Stichting BAS organiseert dit jaar voor de 18e keer het Harm Wiegman Jeugdsportweekend. Het sportweekend is voor jeugd met een lichamelijke beperking tussen de 8 en 20 jaar*. Dit jaar is het iets anders dan alle andere jaren want het wordt een Harm Wiegman Jeugdsportdag. Door omstandigheden is het weekend dit jaar verandert in 1 dag. Dit betekent natuurlijk niet dat het minder leuk zal zijn dan andere jaren! De jeugdsportdag zal plaatsvinden op zaterdag 15 oktober 2016 van 09:00 tot 21:00 uur.

Wat gaan we doen?

Op deze dag staat sport centraal. We gaan kennis maken met verschillende sporten en natuurlijk nog andere leuke dingen.

Wat kost het?

De kosten voor deelname zijn € 12,50 per deelnemer. Hier zijn de kosten voor eten, drinken en de activiteiten inbegrepen.

Vul het opgaveformulier in en stuur deze vóór 8 oktober 2016 naar SportDrenthe of naar hleutscher@sportdrenthe.nl

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Harm Wiegman Jeugdsportdag dan kun je contact opnemen met Hans Leutscher van SportDrenthe op telefoonnummer 0528-233775 of via e-mail hleutscher@sportdrenthe.nl.

*)Je kunt nog deelnemen wanneer je in 2016 20 jaar geworden bent of nog wordt.

Aanmelden

Stuur je aanmelding per email naar hleutscher@sportdrenthe.nl voorzien van onderstaande gegevens.

Naam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Soort handicap:
Overige mededelingen of informatie:

De Jeugsportdag is een initiatief van Stichting BAS, ‘Bevordering Aangepast Sporten’ het Drenthe College en SportDrenthe. Dit jaar in nauwe samenwerking met mytylschool De Springplank in Emmen.